Content pages
Nu bygger vi Mölnlycke Logistikpark etapp två. 17000 m2 att hyra! | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nu bygger vi Mölnlycke Logistikpark etapp två. 17000 m2 att hyra!

GB Glace – en hyresgäst i Mölnlycke Logistikpark

Etapp ett av Mölnlycke Logistikpark är färdigbyggd och till allra största del uthyrd. Nu bygger vi etapp två och uppför ytterligare 17 000 m² lokalyta samt färdigställer hela området med en markyta på totalt 103 000 m². Marken ligger på plansprängt berg vilket innebär att vi kan bygga för obegränsad viktbelastning. Detaljplanen tillåter industriändamål och mycket hög bygghöjd. Det finns gott om utrymme för uppställningsytor, parkeringsplatser och lättillgängliga lastkajer. Vi arbetar i kreativa projektteam med utvald kompetens som skapar skräddarsydda lösningar för varje hyresgäst. Möjligheterna är nära nog helt obegränsade. Tillsammans skapar vi lösningar för ovanligt nöjda kunder.

Källa: Next Step Group

Next Step Group är ett fastighetsbolag i Göteborg inriktat på projektutveckling och förvaltning av kommersiella- och bostadsfastigheter. Vi är en kunskapspartner som låter drivkraft, engagemang och kompetens samverka för att nå bästa resultat. Next Step Group drivs av Jacob Torell och Joakim Garfvé.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *