Content pages
Infrastrukturministern invigde en av Skandinaviens största kombiterminaler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Infrastrukturministern invigde en av Skandinaviens största kombiterminaler

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde Norra Terminalen på Katrineholms Logistikcentrum den 22 augusti. Katrineholms kommuns investering i Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i Katrineholms historia.

Katrineholms kommun, näringsliv och olika universitet utvecklar tillsammans Katrineholms Logistikcentrum. Norra Terminalen på Katrineholms Logistikcentrum är en av Skandinaviens största (65 000 kvm) och mest moderna kombiterminaler med möjlighet att ta emot morgondagens fullånga tåg om 750 meter. Kommunen har två terminaler i drift, Södra och Norra Terminalen. Nu pågår arbete med nyetableringar och utveckling av kompletta servicefunktioner.

När infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag inviger Norra Terminalen är det en inledning på en näringspolitiskt viktig och samhällsbyggande utveckling.

– Kommunens satsning på Katrineholms Logistikcentrum är en investering för framtiden, förklarar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Vi utvecklar nu den traditionella järnvägsknuten Katrineholm till en modern knutpunkt för gods och logistik. Invigningen av Norra Terminalen är första steget i en utveckling av Katrineholms Logistikcentrum till en nod i ett regionalt, nationellt och internationellt transportnätverk, menar Dahlström.

– Vår ambition är att Katrineholms Logistikcentrum ska bidra till utveckling av innovativ logistik som på ett nytt sätt kan integreras i industrins framtida produktionsprocesser. Vårt mål är att Logistikcentrum i framtiden, förutom centrum för distribution och lagerverksamhet, även kan erbjuda förädling av produkter på plats. Detta skapar ett mervärde och öppnar upp för nya affärsidéer, säger Göran Dahlström.

Invigningen ingår i ett heldagsprogram som inleds med en historisk teatertablå om Katrineholm som järnvägsknutpunkt. Själva invigningen sker kl. 13 och i samband med den ges plats på scenen för viktiga samarbetsparter. Efter invigningen genomförs några seminarier som bland annat tar upp klimat- och miljöfrågornas betydelse för nya transportlösningar. Kvällen avslutas med middag och underhållning.

Fakta
Katrineholms Logistikcentrum inrymmer, förutom Katrineholms kommun som infrastrukturägare, två bolag; Logistikposition Katrineholm AB (logistikfastighetsbolag) och Katrineholm Rail Point AB (terminalbolag).

Katrineholms läge i korsningen mellan Västra och Södra stambanorna och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transportsynpunkt. Inom en femton mils radie når vi en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 1 miljon kvm för logistiketableringar med möjlighet till näst intill obegränsad expansion.

Källa: Katrineholms kommun

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *