Content pages
Rekordökning för bioenergin +21 TWh på två år | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rekordökning för bioenergin +21 TWh på två år

Den totala tillförseln av biobränslen ökade med 14 TWh mellan 2009 och 2010, från 127 till 141 TWh. Det är den snabbaste ökningen av bioenergianvändningen som någonsin registrerats i statistiken. Mellan 2008 och 2010 var ökningen hela 21 TWh. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos som presenterades häromdagen.

Den ökade bioenergianvändningen har skett inom alla sektorer, inom uppvärmning, industri, elproduktion och transporter. Att ökningen var särskilt stor mellan 2009 och 2010 har samband med den kalla väderleken – 2010 var det kallaste året under den senaste tioårsperioden. Dessutom återhämtade sig industrin, där framför allt skogsindustrin är en stor förbrukare av biobränslen.

– Den kraftigt ökade användningen av biobränslen har kunnat ske utan att vi fått brist på råvara, och utan orimligt höga priser. Trots snabb tillväxt har vi inte slagit i taket, utan biobränsleföretagen har kunnat leverera till värmeverk och industrier. Det finns stor potential för fortsatt tillväxt på biobränslemarknaden. Det säger Svebios VD Gustav Melin i en kommentar.

– Nu går vi säkert in i en lugnare period. Med normala temperaturer och en avmattad industrikonjunktur dämpas efterfrågan. Samtidigt ger höjd koldioxidskatt för industrin och fortsatt höga oljepriser lönsamhet för att ersätta olja med pellets i många företag. Och på drivmedelsmarknaden kan vi få fortsatt snabb tillväxt om regering och riksdag ger besked om fortsatt skattebefrielse och höjer målet för andelen förnybar energi i transportsektorn.

Källa: Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Svebio – Svenska Bioenergiföreningen – är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *