Content pages
Siemens vinner stororder från Svenska Kraftnät värda 120 miljoner kronor | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Siemens vinner stororder från Svenska Kraftnät värda 120 miljoner kronor

Siemens 400kV kopplingsstationer. Foto: Siemens

Siemens har fått två nya order från Svenska Kraftnät på en ny 400/130kV stamnätstation samt 31 frånskiljande 400kV brytare. Siemens befäster därmed sin marknadsledande ställning som leverantör av 400kV-stationer till det svenska stamnätet.

Både station Östansjö och brytarleveransen ingår som del i Sydvästlänken. Syftet är att bygga bort begränsningar som finns i förmågan att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige. Därigenom ska den nordiska elmarknaden fungera bättre – till gagn för både elkunder och miljön. Samtidigt står klimatpolitiken i fokus. Förstärkningarna av stamnätet är nödvändiga för att kunna ta hand om utbyggnaden av vindkraft det kommande decenniet.

Siemens levererar station Östansjö som totalentreprenad innehållande ett 400 och 130kV högspänningsställverk, mark- och byggarbeten, reserv- och hjälpkraftsanläggningar samt relä- och kontrollsystem uppbyggda på Siemens Siprotec- och Sicamserie.

Brytarna kommer att installeras i stationerna Hurva och Barkeryd. Mellan dessa stationer kommer Svenska Kraftnät att i en senare etapp bygga en likspänningslänk (HVDC) och brytarna kommer bland annat få funktion för in- och urkoppling av HVDC-stationerna.

– Vi är mycket stolta över att vi återigen har fått förtroendet av Svenska Kraftnät att bygga dessa viktiga transmissionsanläggningar. Att få vara aktivt delaktiga i att förstärka och bygga ut det svenska stamnätet mot nya klimatmål ligger väldigt väl i fas med den uttalade miljöprofil Siemens har, säger Dag Andreasson, kundansvarig mot Svenska Kraftnät för Siemens AB, Energy Sector, Power Transmission.

Källa: Siemens

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *