Content pages
Ökad punktlighet och förbättrad lönsamhet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad punktlighet och förbättrad lönsamhet

Foto: Green Cargo

Andra kvartalet i korthet:

  • Koncernens omsättning i perioden uppgick till 1 685 MSEK (1 569) och rörelseresultatet blev 59 MSEK (22).
  • 94 procent av godstågen kom fram till kunderna inom utlovad timme, en förbättring med 2 procentenheter jämfört med rullande 12-månadersvärde.
  • Generell ökning av godsvolymerna för Green Cargo. Jämfört med föregående år utgör trafiken för ScandFibre Logistics och Green Cargos intermodala trafik till och från orter i Tyskland de största bidragen till ökningarna.
  • Koncernen tecknade nya avtal värda knappt 1 miljard SEK, däribland ett förnyat 5-årigt avtal med AFAB om flygbränsletransporter, samt förnyade eller utökade avtal med CargoNet, Dagab, Eka Chemicals, Trätåg, Rexam, ST1 Energy.
  • Green Cargo Logistics tecknade ett 5-årigt avtal avseende konfektionslogistik för klädkedjan KappAhls butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien.

Koncernens omsättning under första halvåret uppgick till 3 287 MSEK (3 047) och rörelseresultatet blev 30 MSEK, en förbättring med 118 MSEK. Både trafiksäkerheten och kvaliteten mätt som punktlighet till kund, har ökat under det andra kvartalet.

– Det är med säkerhet och kvalitet i grunden som vi blir lönsamma och det visar sig tydligt under det andra kvartalet. Detta i kombination med effektivare organisation och starka erbjudanden ligger bakom resultatlyftet, säger Green Cargos VD Mikael Stöhr.

Green Cargos tredjepartslogistik fortsätter sin lönsamma expansion och är nu Sveriges näst största företag inom tredjepartslogistiken. Ytterligare ett avtal med en stor vinimportör gör dotterbolaget till marknadsledare när det gäller tredjepartslogistik för sprit- och vinsegmentet.

– Nytecknade avtal för knappt en miljard är naturligtvis glädjande men oron på finansmarknaden skapar en viss osäkerhet inför framtiden. Vad detta kan komma att betyda för oss och våra kunder är dock omöjligt att säga idag. Vi följer utvecklingen mycket nära, för att om så behövs snabbt kunna anpassa oss till förändringar, säger Mikael Stöhr.

Källa: Green Cargo AB

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 3 000 anställda och en årsomsättning på ca 6,2 miljarder SEK. Dotterbolag:Green Cargo Logistics och NTR. Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent av DB Schenker Rail Scandinavia.


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *