Content pages
Förenade Djurtransportörer värnar djuren och miljön, avvisar Scans avtalsbud | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förenade Djurtransportörer värnar djuren och miljön, avvisar Scans avtalsbud

Förenade Djurtransportörer FDT AB har under sitt ramavtal de senaste 10 åren transporterat över 70% av alla djur för Scan i Sverige. Kostnaderna för dessa transporter har det senaste året enligt svenskt åkeriindex stigit med drygt 5%, samtidigt som SLS kräver en prissänkning med 5%. Det betyder ökade kostnader som vida överstiger marginalerna för de flesta åkerierna. Eftersom SLS även styr transportplaneringen har åkaren själv små möjligheter att optimera utnyttjandegraden av fordonen. Om inte effektiviteten i transportplaneringen förbättras dramatiskt blir transporterna en förlustaffär som FDT:s åkare vore avtalsbundna att utföra i enlighet med SLS direktiv.

– Vi inom FDT AB är väl medvetna om behovet av ständiga kostnadsbesparingar och har lagt fram en rad förslag till effektiviseringar – men då måste vi också få vara med och säkerställa en effektiv transportplanering, säger Anders Blimark som företräder FDT.

SLS menar i sitt pressmeddelande från 30e maj att de nya avtalen gynnar primärproduktionen – en uppfattning som inte delas av de leverantörer som kommenterat SLS pressmeddelande och bloggmeddelande på deras egen hemsida http://sls.scan.se/2011/05/30/effektivare-djurtransporter-gynnar-primarproduktionen/

Tvärtom tycks de flesta av Scans uppfödare och leverantörer vara mycket negativt inställda till SLS beslut.

– Vi och våra åkare anser att ett utvecklat samarbete parterna emellan vore den bästa vägen framåt mot en långsiktigt stabil, kvalitativ och effektiv transport av djur för Scan AB i Sverige. FDT AB är redo att ta ansvar för en sådan utveckling, säger Anders Blimark.

Källa: Förenade Djurtransportörer FDT AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *