Content pages
NCC bygger lång träbro över E22:an i Kalmar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC bygger lång träbro över E22:an i Kalmar

NCC Construction Sverige bygger en gång- och cykelbro i trä över E22:an i Kalmar. Träbron är hela 240 meter lång och ska binda samman bostadsområdet Djurängen med Kalmars nya arena och handelsområdet Hansa City. Uppdragsgivare är Kalmar kommun och ordern är värd 25 Mkr.

Det ska bli lättare och säkrare att ta sig till fots eller med cykel till Kalmars nya arena och handelsområdet Hansa City. Därför byggs en gång- och cykelbro över E22:an.

– Med sina240 meterär det en av de längre träbroarna för gång- och cykeltrafik som byggts i Sverige. Att bron byggs som en hängbro utan stöd över E22:an innebär ett estetiskt inslag vid infarten norrifrån till Kalmar, säger Per Karlsson, affärschef NCC Construction, region Syd.

Träbron blir en så kallad snedkabelbro. Det är en typ av hängbro där bärkablarna är snett spända från två pyloner på vardera sidan av E22:an. Bron förstärks med plåtar och stålräcken mot E22:ans vägbana. Stor vikt har lagts vid belysningen av bron.

– Förslaget till en träbro har arbetats fram utifrån en nationell strategi om att statliga byggherrar ska uppföra fler teknisk och arkitektoniskt intressanta byggnader i trä. Kalmars politiker har röstat fram träbron som det bästa alternativet jämte andra broförslag, säger Anders Berg, projektledare för bron på Kalmar kommun.

NCC:s arbeten startar i sommar och bron sätts på plats efter årsskiftet 2011/2012. Under de dygn den monteras leds trafiken fram via två körfält på E22:an. Arbetet beräknas klart under våren 2012. Totalt sysselsätts omkring tolv personer.

Källa: NCC

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *