Content pages
NCC inleder samarbete med Bergsskolan i Filipstad | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC inleder samarbete med Bergsskolan i Filipstad

NCC:s behov av tekniker och ingenjörer med kunskap om berg och anläggning ökar. Därför inleder NCC Roads ett långvarigt samarbete med Bergsskolan i Filipstad för att dela erfarenheter och bygga relationer med högskolans elever.

Berg-, gruv- och stålindustrin har spelat en nyckelroll i svensk ekonomi i flera hundra år. Bergsskolan som funnits sedan 1830 är en ledande utbildare av ingenjörer och tekniker inom berg och anläggning. Nu inleds ett långsiktigt samarbete med NCC Roads.

– Bergsskolans utbildningar är bäst anpassade till Roads behov. Många av våra medarbetare går i pension de närmsta åren, men vi vill också arbeta ännu mer effektivt och miljöanpassat. Därför behöver vi nya och fler medarbetare med ny kompetens och hoppas lära känna dem i utbytet med skolan, säger Per Murén, teknisk chef på NCC Roads.

Ökade satsningar på infrastruktur i Sverige driver också upp en efterfrågan på tekniker och ingenjörer med kunskap om berg och anläggning.

Från höstterminen 2011 erbjuder NCC Roads elever inom skolans bergsprogram gästföreläsningar och studiebesök hos NCC, examensarbeten och sommarjobb. NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter, asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

– Vi har inte haft några samarbetsavtal tidigare, men skolan har av tradition alltid haft nära kontakter med industrin. Vi tror avtalen spelar en mycket viktig roll för att behålla och utveckla de kontakterna. På så sätt kan vi kombinera de akademiska kraven på vetenskaplighet med industrins krav och förväntningar. Våra studenter har också efterfrågat mer planerade utbyten med företag, säger Björn Hellqvist, tf rektor Bergsskolan.

Bergsskolan kommer att teckna cirka tio samarbetsavtal, jämt fördelade mellan företag inom skolans två huvudområden stål/metall samt berg/anläggning. NCC är först ut på bergssidan. Från en årskull på trettio elever hoppas NCC rekrytera omkring fem stycken.

Källa: NCC Roads

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *