Content pages
Göteborg vill bli bäst i Sverige på att spara energi | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Göteborg vill bli bäst i Sverige på att spara energi

Nu tar fastighetsägare och butiksägare i centrala Göteborg miljöfrågan på allvar. Centrumbolaget Innerstaden Göteborg har fått 900 000 kronor från Västra Götalandsregionen för att driva ett projekt med målet att spara 25 procent energi innanför vallgravarna. Branchorganisationen Fastighetsägarna är med som energirådgivare.

Hur mycket energi drar egentligen lamporna i Nordstan och hur mycket energi går det åt för att grädda 300 pizzor på den lokala pizzerian? Eller hur värmer och kyler man en lokal på bästa sätt? Det ska branschorganisationen Fastighetsägarna tillsammans med Göteborg Energi, VG-regionen och centrumbolaget Innerstaden Göteborg nu ta reda på.

– Vi vet redan nu att bilden är oerhört komplex. Lika byggnader drar inte alls lika mycket energi. Det kan bero på att man till exempel använder lokalerna på olika sätt, eller att man har olika energisystem, säger Jan Thorsson, energiexpert på Fastighetsägarna.

I ett första steg ska projektet kartlägga hur mycket energi som går åt i de fastigheter och lokaler som ligger innanför vallgravarna i Göteborg. 250 butiker, 175 kontor och 100 restauranger och caféer berörs. Men tanken är att inte att bara hitta de stora energiläckorna.

– Den stora utmaningen är att kollektivt nå målet att minska energiförbrukningen med 25 procent oavsett utgångsläget. Att man kan spara betydligt mer på vissa platser är bara en extra krydda, säger Jan Thorsson.

Projektet pågår under två år och inleds med att man inventerar och analyserar den energi som går åt idag. Därefter tar projektet sikte på att genomföra energisparande åtgärder.

– Men i ett första skede tror vi att en ökad medvetenhet också kan förändra. Ur detta föds sedan kreativa idéer. Det är väldigt glädjande att vi gör det här tillsammans. Ett samordnat projekt gör det enklare för enskilda butiks- och lokalägare att bli engagerade, säger Jan Thorsson.

Källa: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 17 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av sex regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med närmare 6 000 medlemsföretag som äger 16 000 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *