Content pages
Nytt asfaltverk i Umeå producerar grön asfalt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt asfaltverk i Umeå producerar grön asfalt

Fredagen den 10 juni inviger NCC Roads det nya asfaltverket i Brännland, med tillverkning av NCC:s gröna lågenergiasfalt.

NCC Green Asphalt släpper ut 30 procent mindre koldioxid och har dessutom en högre kvalitet än konventionell asfalt.

Idag kan tolv av NCC:s asfaltverk tillverka NCC Green Asphalt. Nu utökar NCC antalet verk som producerar den gröna asfalten och verket i Umeå är en av dem. Det bidrar till Umeås miljömål men är även del i en större satsning att minska NCC:s koldioxidutsläpp.

– Det känns särskilt roligt att presentera NCC Green Asphalt för Umeåmarknaden då produktionsmetoden ursprungligen är utvecklad av NCC:s lokala asfaltlaboratorium i Umeå, säger Kenneth Johansson, affärsenhetschef på NCC Roads Sverige Nord.

Förra året ökade produktionen av NCC Green Asphalt. Det bidrog till att NCC:s koldi-oxidutsläpp vid asfalttillverkning minskade med 9 500 ton under 2010.

Källa: NCC

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *