Content pages
Lantmäteriets division Metria bolagiseras | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lantmäteriets division Metria bolagiseras

Sedan den 1 maj är Metria inte längre en del av Lantmäteriet utan ett helägt statligt bolag, Metria AB. Som en följd av detta går flera av de tjänster som tidigare ägts av Lantmäteriet över till Metria.

Det nya bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik. Undantaget från bolagiseringen är försörjningen av geografisk information till Försvarsmakten som kommer att vara kvar i Lantmäteriet.

Karin Annerwall Parö är VD i Metria AB och det nya bolaget har cirka 300 medarbetare, fördelade på 35 orter i Sverige med huvudkontor i Gävle. Kunderna återfinns främst inom bank och försäkring, infrastruktur och skog samt kommuner och övrig offentlig sektor.

Riksdagsbeslutet att bolagisera Lantmäteriets uppdragsenhet Metria grundar sig på en utredning av regeringens utredare Christina Rogestam. Den visar att myndigheter inte bör agera på en marknad med fungerande konkurrens. Samtliga partier står bakom riksdagsbeslutet.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Geomatik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *