Content pages
NCC säljer logistikprojekt i Göteborg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC säljer logistikprojekt i Göteborg

NCC Property Development har sålt ett logistikprojekt i Göteborgs hamn för 188 miljoner kronor.  Köpare är Hemfosa som tillträder när projektet är färdigställt, vilket beräknas till första kvartalet 2012, då försäljningen även får en positiv påverkan på resultatet.

Projektet består av totalt 20 000 kvadratmeter, varav 725 kvadratmeter är kontor, och resterande är lager och terminal. Fastigheten är redan uthyrd till RPG Logistics AB. Byggstart skedde i januari 2011 och projektet beräknas vara klart till våren 2012.

Fastigheten är logistiskt optimerad med direktanslutning till Göteborgs hamns roro- och containerterminaler samt järnvägsanslutning med dubbla spår, varav ett invändigt i terminalbyggnaden. Detta medför en ytterst effektiv logistik.

Projektet är utvecklat i nära samarbete med Göteborgs Hamn AB. NCC äger ytterligare 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar mark i området som kommer att utvecklas till attraktiva lagerlokaler under de kommande åren.

Fastigheten kommer att miljöklassificeras enligt BREEAM och uppnå nivån ”very good”. Den kommer även att utföras som GreenBuilding vilket innebär att den kommer ha 25 procents lägre energiförbrukning än Boverkets rekommendationer.

NCC Property Development är ett av fyra bolag, tillika affärsområden, inom NCC-koncernen. Verksamheten – fastighetsutveckling och försäljning av kommersiella fastigheter – bedrivs på tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

BREEAM
Samtliga NCC Property Developments egenutvecklade projekt miljöklassificeras från och med 2009 enligt systemet BREEAM.

BREEAM är det mest utbredda miljöklassificeringssystemet i Europa. Ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Över 110 000 byggnader världen över har redan klassificerats enligt systemet och cirka en halv miljon byggnader är registrerade för att bli klassificerade.

Nyligen utförda studier har visat att BREEAM har hjälpt till att spara 4.5 miljoner ton CO2 sedan starten år 1988.

GreenBuilding
GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar ägare till andra fastigheter än bostäder att, på frivillig basis, effektivisera energianvändningen i sina byggnader inom en eller flera tekniska discipliner.

Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler).

Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid – en fråga som NCC för övrigt tar sig an på bred front, och i synnerhet inom bostadsproduktionen.

Först i Europa att bli GreenBuilding Partner på företagsnivå
NCC Property Development är en av Sveriges första GreenBuilding Partners och den första fastighetsutvecklaren i Europa att bli partner på företagsnivå. Det innebär att minst 75 procent av projekten ska uppfylla kriterierna för GreenBuilding.

Källa: NCC

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *