Content pages
Klottersanering ger resultat – klottret minskar och kostnaderna reduceras med 50% | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klottersanering ger resultat – klottret minskar och kostnaderna reduceras med 50%

Fortum och Stockholms stad arbetar på flera sätt för att motverka klotter och nedskräpning i det offentliga rummet.

2008 startade ett gemensamt klottersaneringsprojekt, ett initiativ från staden, som nu har förlängts fram till 2013.

Projektet har varit mycket framgångsrikt vilket innebär att både klottret och även kostnaderna för att sanera har minskat.

Det klottersaneringsprojekt som Fortum och Trafikkontoret i Stockholms stad startade 2008 har visat sig ge goda resultat. Den snabba saneringen, inom 24 timmar, har lett till att elskåp har blivit mindre nerklottrade vilket lett till minskade kostnader. Därför fortsätter samarbetet kring klottersaneringen. Avtalet, som gällt från 2008 och som omfattar över 20 000 elskåp och anläggningar i Stockholm, har förlängts till 2013. Fortum bidrar med 5 miljoner SEK/år mot tidigare 10 miljoner SEK.

– Att hålla elskåp precis som andra anläggningar rena från klotter har stor betydelse för hur stadsmiljön i Stockholm upplevs och för ett framgångsrikt arbete mot klotter på stadens och andras fastigheter. Det krävs uthålligt arbete och ihärdighet för att nå resultat men redan nu kan vi se att klottret minskar. Samarbetet mellan staden och Fortum är en grundpelare i det klotterbekämpande arbetet, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Sedan klottersaneringsavtalet tecknades har kostnaden för sanering av Fortums anläggningar minskat med 50 procent.

– Det syns ett samband mellan snabb sanering och minskat klotter och därmed minskade kostnader. Men det som är avgörande för att Fortum nu fortsätter samarbetet med staden är att detta är en fråga om trivsel som berör oss alla som bor och verkar i Stockholm. Vi är därför glada att kunna bidra till att skapa en trevligare och tryggare miljö för Stockholmarna, säger Mats Ählberg, VD Fortum Distribution.

Fortum har också genomfört ett pilotprojekt för att försköna elskåpen för att testa om det kan reducera klotter. I tävlingen Konst på Elskåp bjöd Fortum in stockholmarna att komma med förslag på hur man kan göra elskåp vackra. I projektet, som genomfördes under hösten 2010 var en målsättning att se om kreativitet i offentliga miljöer kan bidra till att ytterligare minska klotter och skadegörelse. Denna del gjordes i samarbete med Stockholms stad.

De 30 förslag som fick flest röster i tävlingen kom att pryda elskåp runt om i Stockholm. Under den månad som bidragen satt uppe minskade klottret på de smyckade elskåpen. Många ville tyvärr ha bilderna med sig hem och försökte riva loss dem, vilket gjorde att flera insatser fick göras för att återställa bilderna. En permanent försköning kommer att kräva en annan lösning för att fästa konst på skåpen.

Läs mer om projektet Konst på elskåp http://elskap.fortumkampanj.se/

Om klottersaneringsavtalet
Samverkansavtalet mellan Fortum och Trafikkontoret i Stockholms stad innebär att klotter på Fortum Distributions elskåp, nätstationer och fastigheter inom Stockholms stads gränser tas bort inom 24 timmar efter anmälan. Avtalet gäller fram till 20130331.

Källa: Fortum

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *