IT/Digital Kommunikation | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

IT/Digital Kommunikation

losenordsvanor

Ny rapport om svenskarnas lösenordsvanor

Trots att 74 procent uppger att de vet hur man skapar starka lösenord pekar en ny undersökning på att vi inte lever efter det. Lösenorden innehåller för få tecken och dessutom återanvänder många samma lösenord för flera olika tjänster....