Infrastruktur | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Infrastruktur

Markprojekt på Malmvägen i Kiruna

Time Out för en starkare säkerhetskultur

Arbetsplatsolyckorna på NCC har mer än halverats på fem år. Många initiativ har bidragit till den positiva utvecklingen, bland annat förebyggande åtgärder som Time Out. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s...

arlanda

NCC hjälper Arlanda att växa

NCC bygger en ny ramp med uppställningsplats för tolv flygplan på Stockholm Arlanda Airport. Rampen ger flygplatsen möjlighet att möta en växande flygtrafik. Ordern från Swedavia är värd 165 MSEK. – Flygplatsverksamheten måste ständig...

järnväg

Ny järnväg kommer att hålla i 100 år

Ett åtta veckor långt pilotprogram kommer att säkerställa att den nya järnvägssträckan Farriseidet – Porsgrunn i Norge kommer att ha en livscykel på 100 år – varav de första 30 kommer att vara nästan underhållsfria. Med målet att...